Dây điện CADIVI CVV ( cáp điện CADIVI CVV 2 lớp bọc PVC cách điện )

Liên hệ

 

Dây điện lực 2 ruột đồng ( 7 sơi kết xoắn/ ruột ) các loại

* Giá theo từng loại size ( chưa có thuế GTGT )

 

Dây điện CADIVI - CVV 2x1.5 (2x7/ 0.52mm) -  Vui lòng gọi

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 0.52mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 300V AC ( 500V AC )

 

Dây điện CADIVI - CVV 2x2.5 (2x7/0.67mm) - 

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 0.67mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 300V AC ( 500V AC ) 

 

Dây điện CADIVI - CVV 2x4.0 (2x7/0.85mm) -  

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 0.8mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 300V AC ( 500V AC )

 

Dây điện CADIVI - CVV 2x6 (2x7/1.04mm) - 

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.04mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 300V AC ( 500V AC )

 

Dây điện CADIVI - CVV 2x10 (2x7/1.35mm) - 

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.35mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 300V AC ( 500V AC )

 

Dây điện CADIVI - CVV 2x16 (2x7/1.7mm) - 

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.7mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 300V AC ( 500V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CVV 2x22 (2x7/2mmm) - Vui lòng gọi

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 2.0mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC ) 

 

Cáp điện CADIVI - CVV 2x25 (2x7/2.14mm) -  

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 2.14mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CVV 2x35 (2x7/2.52mm) - 

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC ) 

 

Cáp điện CADIVI - CVV 2x50 (2x19/1.8mm) - 

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 19 sợi kết xoắn 1.8mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CVV 2x70 (2x19/2.14mm) -

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 19 sợi kết xoắn 2.14mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC ) 

 

Cáp điện CADIVI - CVV 2x95 (2x19/2.52mm) - 

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 19 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CVV 2x120 (2x37/2.03mm) - 

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 37 sợi kết xoắn 2.03mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC ) 

 

Cáp điện CADIVI - CVV 2x150 (2x37/2.3mm) - 

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 37 sợi kết xoắn 2.3mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CVV 2x185 (2x37/2.52mm) -  

Gồm 2 ruột đồng tinh chất, có 37 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC.

Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Bảo hành 12 tháng. Made in VN

Danh mục sản phẩm

Chính sách chung

www.dienmayhuunghi.com