Bếp điện từ Sharp hoạt động theo nguyên lý cảm ừng điện từ trường, rất tiết kiệm điện và an toàn điện do không gây nóng và tỏa nhiệt trên mặt bếp. Điện năng chỉ tiêu tốn khi đặt nồi chảo Inox từ trường lên bếp, điều khiển các chức năng nấu bằng phím điện tử hoặc chức năng tự động menu cài đặt sẵn.

Danh mục sản phẩm

Chính sách chung

www.dienmayhuunghi.com