Bếp điện từ Panasonic KY-C227E ( Bếp từ đôi Panasonic 2 x 3200W )

Đồ điện nhà bếp - Thiết bị nhà bếp

Panasonic

Danh mục sản phẩm

Chính sách chung

www.dienmayhuunghi.com