Dây điện CADIVI CXV ( cáp điện CADIVI CXV 2 lớp bọc PELD/PVC cách điện )

520.000₫

Dây điện treo ngoài trời có 2 lớp vỏ bọc cách điện XLPE và PVC

- Lưu ý : CTy không bán hàng online và không giao hàng

 

Dây điện lực 1 ruột đồng Cadivi - CXV ( 7 sợi kết xoắn ) các loại

 * Giá theo từng loại size 

- Tiêu chuẩn cấu tạo cáp điện sản xuất có thể thay đổi theo quy định của nhà máy Cadivi mà không cần báo trước

 

Dây điện CADIVI - CXV 16 ( 7/1.70mm) -  Vui lòng gọi

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 1.70mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE .
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Dây điện CADIVI - CXV 25 (7/2.14mm) -  Vui lòng gọi

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 7 sợi kết xoắn 2.14mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE .
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CXV 50 (19/1.70mm) -  Vui lòng gọi

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 19 sợi kết xoắn 1.80mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE .
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CXV 70 (19/2.02mm) - Vui lòng gọi

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 19 sợi kết xoắn 2.14mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE .
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CXV 95 (19/2.12mm) - Vui lòng gọi

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 19 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE .
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CXV 120 (37/2.03mm) -  Vui lòng gọi

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 37 sợi kết xoắn 2.03mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE .
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CXV 150 (37/2.30mm) -  Vui lòng gọi

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 37 sợi kết xoắn 2.30mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE .
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CXV 185 (37/2.10mm) -  Vui lòng gọi

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 37 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE .
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CXV 200 (37/2.12mm) - Vui lòng gọi

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 37 sợi kết xoắn 2.60mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE .
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CXV 240 (61/2.02mm) -  Vui lòng gọi

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 61 sợi kết xoắn 2.30mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE .
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CXV 300 (61/2.10mm) -  540.000 VND/mét ( giá chưa bao gồm  thuế GTGT )

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 61 sợi kết xoắn 2.52mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE .
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CXV 325 (61/2.12mm) - Vui lòng gọi

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 61 sợi kết xoắn 2.6mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE .
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Cáp điện CADIVI - CXV 400 (61/2.3mm) -  Vui lòng gọi

Gồm 1 ruột đồng tinh chất, có 61 sợi kết xoắn 2.90mm. Có 2 lớp vỏ bọc cách điện PVC và XLPE .
Điện áp chịu tải ( tối đa ): 600V AC ( 1.000V AC )

 

Bảo hành 12 tháng. Made in VN

Danh mục sản phẩm

Chính sách chung

www.dienmayhuunghi.com